เอสพลานาด รัชดา
เลขที่ 99 ห้อง บี 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thailand