เอสพลานาด งามวงศ์วาน – แคราย

เอสพลานาด งามวงศ์วาน – แคราย
ที่อยู่ 37/139 ชั้น G ห้องเลขที่ L 6-16 B อาคารโครงการ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ หมู่ที่ 8 ต. บางกะสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Thailand