เมกาบางนา
เมกาบางนา โซนฟู๊ดวอล์ค ชั้น L1
อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ Thailand