เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
เลขที่ 39 โครงการเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ห้องเลขที่ F7-F8 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Thailand