เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 3
อ.บางใหญ่ กรุงเทพฯ 11140
Thailand