สยามพารากอน
สยาม พารากอน อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอนห้องเลขที่416B, 4B1/1,4B1/2
ชั้น4ถนนพระราม1 แขวงปทัมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Thailand