ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขที่ 161 (ห้อง B 23-24 ชั้น BF รังสิตพลาซ่า) หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Thailand