ทองหล่อ

ทองหล่อ
2nd Floor 55 ถนนทองหล่อ แขวง คลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Thailand