สุกี้สีฟ้า

สุกี้สีฟ้า สูตรไหหลำเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยวังบูรพา โดยพัฒนามาจากสุกี้เตาถ่าน ขายเป็นชุดต้ม เนื้อที่อยู่ในเตานั้นผ่านการหมักอย่างดีจนเข้าเนื้อหอมชวนกิน ที่สำคัญ ต้องจิ้มน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของสีฟ้าเท่านั้น