ข้าวอบปู

เมนูดั้งเดิมคู่มากับข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ ภายหลังได้พัฒนารูปแบบให้ทันสมัยเอาใจประดา J-Gen ผสมผสานกับความเป็นจีนร่วมสมัยใส่ลงในหม้อดินแต่ยังคงรสชาดและกลิ่นอายของอาหารยุคราชวงศ์อย่างครบถ้วน