Follow Us

Jobs

รับสมัครพนักงาน

“หากเปรียบชีวิตคนเป็นเสมือนอาหารจานหนึ่งกว่าจะมาเป็น อาหารที่รสโอชาที่ทุกคนยกย่อง ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายทั้งพิถีพิถันเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เคล็ดลับวิธีการทำที่ต้องใช้ ความอดทนและแรงกายแรงใจ ไม่ต่างอะไรกับชีวิตคนกว่าจะถึงจุดที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ เราล้วนต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาของประสบการณ์มากมาย”

จากข้อความดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ (คน) เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์ (คน)เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นทรัพยากรที่พร้อมจะขับเคลื่อนและร่วมพัฒนาบริษัทฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ ห้องอาหารสีฟ้า เริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2479 บนถนนราชวงศ์ ปากตรอกสำเพ็ง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภัตตาคารอาหารไทย – จีน มายาวนานกว่า 80 ปี มีสาขามากกว่า 20 สาขา ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ที่ จะรับสมัครบุคลากรร่วมงาน หลายตำแหน่ง เพื่อประจำสำนักงานใหญ่ , สาขา, และโรงงานดังนี้

ประจำสำนักงานใหญ่และสาขา

 1. พนักงานบัญชี/การเงิน
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน
  • สามารถใช้โปรแกรม Mac5/Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. Operation Section Manager
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30-50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 5 ปีขึ้นไป
 3. ผู้จัดการสาขา(Branch Manager)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 28-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 4. พนักงานบริการ(เสิร์ฟ)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 5. พนักงานแคชเชียร์
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 6. พนักงานกุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 7. พนักงานล้างชาม
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 8. พนักงานบริการจัดเลี้ยง
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. พนักงานฝ่ายผลิต (ครัวกลาง)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 10. แม่บ้าน
  • หญิง
  • อายุ 18-50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. พนักงานขับรถขนส่ง
  • เพศชาย
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ช่างซ่อมบำรุง
  • เพศชาย
  • อายุ 18-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า เครื่องเย็น ซ่อมบำรุงพื้นฐาน
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • Service Charge การันตรี 1,000 บาท/เดือน
 • เงินทิป
 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ประจำโรงงาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5 ปีและในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี
 1. เจ้าหน้าที่ R&D
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาFood Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. เจ้าหน้าที่ QC
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. วิศกรการผลิต(Production Engineer)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอาหาร วิศวเครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 1. เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 1. พนักงานครัว
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. พนักงานฝ่ายผลิต
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. แม่บ้าน
  • เพศหญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ(ประจำโรงงาน)

 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และหลักฐานสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด เลขที่ 47/26 ชั้น 5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2655-0251-60 ต่อ 36 แฟกซ์ 0-2253-7806
E-mail :
recruit@seefah.com www.seefah.com
Facebook : www.facebook.com/seefahrecruitment
Line : seefahjob

สมัครออนไลน์