ประจำสำนักงานใหญ่และสาขา

 1. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
  • เพศชาย
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอย่างน้อย 0-5 ปี
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 3. เจ้าหน้าที่การเงิน
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • หากมีประสบการณ์ฝึกงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. หัวหน้าแผนกการเงิน
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • “มีประสบการณ์ด้านการรับ-จ่ายเงิน อย่างน้อย 1 ปี และมีประสบการณ์
   ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี”
  • หากมีประสบการณ์ความรู้ในธุรกิจอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. Art Director
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การ Creative หรือ Graphic Design อย่างน้อย 5 ปี
 6. Customer Service
  • เพศหญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 7. IT Officer (IT support)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • Service Charge
 • เงินทิป
 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ประจำโรงงาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 1. QA Officer
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. Graphic & Content Online
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดอย่างน้อย 1-3 ปี
 3. พนักงานจัดส่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เจ้าหน้าที่ Production
  • เพศชาย
  • อายุ 20-40 ปี
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม
  • หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. พนักงานแพ็คเบเกอรี่
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สวัสดิการ(ประจำโรงงาน)

 • อาหารฟรี 1 มื้อ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และหลักฐานสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด เลขที่ 47/26 ชั้น 5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2655-0251-60 ต่อ 36 แฟกซ์ 0-2253-7806
E-mail : [email protected]

Facebook : www.facebook.com/seefahrecruitment
Line : seefah.job

สมัครออนไลน์สมัครออนไลน์