ประจำสำนักงานใหญ่และสาขา

 1. Assistant General Manager
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งAsst. General Manager อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารอย่างน้อย 10 ปี
 2. F&B Manager
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35-50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 10 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับ F&B Manager อย่างน้อย 1 ปี หรือ Operation Section Manager อย่างน้อย 3 ปี
 3. Operation Section Manager
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35-50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับ Operation Section Manager อย่างน้อย 1 ปี หรือ Asst. Operation Section Manager อย่างน้อย 3 ปี
 4. Executive Chef
  • อายุไม่เกิน 50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 10-15 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับ Head Chef อย่างน้อย 5 ปี
 5. ผู้จัดการสาขา(Branch Manager)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 28-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการสาขาอย่างน้อย 3 ปี
 6. ผู้จัดการสาขาฝึกหัด(Management Trainee)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 7. พนักงานส่งอาหาร(Rider)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. พนักงานบริการ(เสิร์ฟ)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 9. พนักงานต้อนรับ(Hostess)
  • เพศหญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. พนักงานแคชเชียร์
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 11. บาริสต้า(Barista)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 12. กุ๊ก(เชฟ)/ผู้ช่วยกุ๊ก(เชฟ)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 13. พนักงานล้างจาน(Steward)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 14. พนักงานPart Time
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 15. พนักงานฝ่ายผลิต(ครัวกลาง)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 16. แม่บ้าน
  • เพศหญิง
  • อายุ 18-50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 17. ผู้จัดการบัญชีต้นทุน
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 50 ปี
  • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MAC5/Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี
 18. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน
  • สามารถใช้โปรแกรม Mac5/Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 19. เจ้าหน้าที่การตลาด(Online Graphic)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิป.ตรี สาขาการตลาด/Art/Graphic หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2-5ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • หากมีประสบการณ์ทำงานการตลาดในธุรกิจอาหาร/ค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 20. เจ้าหน้าที่บุคคล
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, จิตวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office เช่น Excel, Word ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 21. เจ้าหน้าที่โครงการ(Project Officer)
  • เพศชาย
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , AutoCAD
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 22. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 23. ช่างซ่อมบำรุง
  • เพศชาย
  • อายุ 18-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า เครื่องเย็น ซ่อมบำรุงพื้นฐาน
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 24. พนักงานขับรถขนส่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 • Service Charge
 • เงินทิป
 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ประจำโรงงาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5 ปีและในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 2. เจ้าหน้าที่QA
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. เจ้าหน้าที่QC
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เจ้าหน้าที่R&D
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาFood Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. วิศวกรการผลิต(Production Engineer
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไปปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอาหาร วิศวอุตสาหการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. พนักงานครัว
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. พนักงานฝ่ายผลิต
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. แม่บ้าน
  • เพศหญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ(ประจำโรงงาน)

 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และหลักฐานสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด เลขที่ 47/26 ชั้น 5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2655-0251-60 ต่อ 36 แฟกซ์ 0-2253-7806
E-mail :
[email protected] www.seefah.com
Facebook : www.facebook.com/seefahrecruitment
Line : seefahjob

สมัครออนไลน์สมัครออนไลน์