HIGHLIGHT MENU THE SIGNATURE

“สีฟ้า” ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่ให้การตอบรับเมนู “บะหมี่แห้งอัศวินลายเสือ” อย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย ทำให้วัตถุดิบ “กุ้งลายเสือ” ที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

“สีฟ้า” ต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เมนู “บะหมี่แห้งอัศวินลายเสือ” ขอสิ้นสุดก่อนกำหนดที่วางไว้ หากแฟน “สีฟ้า” ท่านใดที่ยังไม่ได้ลองชิมเมนู “บะหมี่แห้งอัศวินลายเสือ” เราให้สัญญาว่า จะกลับมาให้ท่านได้ลิ้มรสกุ้งลายเสือตัวโต เนื้อแน่น สดเด้ง อีกครั้งอย่างแน่นอน

“สีฟ้า” ขออภัยและขอขอบคุณทุกการตอบรับเมนูพิเศษของเราในครั้งนี้ แฟน สีฟ้า น่ารักเสมอ ?
#อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว #บะหมี่แห้งอัศวินลายเสือ