HAPPINESS BEGINS CAMPAIGN

จุดเริ่มต้นของความสุข มักเกิดจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวเรา สีฟ้า เชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความสุข เกิดจากช่วงเวลาที่เราได้แชร์ พูดคุย แบ่งปันหรือได้รับประทานอาหารร่วมกันกับคนที่เรารัก แล้วคุณล่ะ? ความสุขของคุณคือ ช่วงเวลาไหน?

อย่าลืม สีฟ้า เวลาหิว