Family & Friend E-Membership

ตัวอย่างบัตร


วิธีการขายบัตร


 1. ราคาขายปกติ 500 บาท
 2. ราคาพิเศษ 300 บาท สำหรับสมาชิกเก่า (เมื่อลูกค้าแจ้ง ชื่อ หรือเบอร์โทร หรือหมายเลขบัตรสมาชิกเก่า)

ส่วนลดพิเศษ


 1. สีฟ้า 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 2. สีฟ้า Delivery 5% สำหรับค่าอาหารราคาปกติ 500 บาทขึ้นไป
 3. สีฟ้า Catering 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้น Snack Box)
 4. BlueSpice & Krua Luang 15% สำหรับค่าอาหารราคาปกติ 500 บาทขึ้นไป
 5. Bake Brothers 15% สำหรับเครื่องดื่มในเมนูราคาปกติ
 6. Osaka Ohsho 10% สำหรับค่าอาหารราคาปกติ 500 บาทขึ้นไป
 7. Special for Seefah Family Member ทุกวันศุกร์สีฟ้า แลกซื้อ Half Price เมนู Seefah Signature ประจำเดือน

เงื่อนไข


 1. งดร่วมรายการอาหารชุด และรายการส่งเสริมการขายอื่น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา


 • 15 ธ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 63

สาขาที่เข้าร่วมรายการ


 • สีฟ้าทุกสาขา / BlueSpice / Bake Brothers / Osaka Ohsho

สิทธิพิเศษ คูปองมูลค่ารวมว่ากว่า 3,000 บาท