ข้าวอบซี่โครงหมูเต้าซี่

เมนูยุคจิ๊กโก๋หลังวัง ที่นิยมบริโภคอาหารโป้วพลังด้วยสมุนไพรจีน กุ๊กใหญ่สีฟ้าเลยเอาซี่โครงหมูอ่อนเลือกเอาเฉพาะตรงส่วนของชายโครงมาตุ๋นกับสมุนไพรจีน ด้วยไฟอ่อนๆค่อยๆให้ซี่โครงหมูอ่อนซึมซับอานุภาพสมุนไพรจีน ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง จนกระทั่งซี่โครงหมูอ่อนเปื่อยนุ่มดูดซับรสชาติและกลิ่นหอมของสมุนไพรจีนได้อย่างสมบูรณ์ จึงนำซี่โครงหมูอ่อนที่ได้มาปรุงกับซ๊อสเต้าซี่มาอบกับข้าวในหม้อดินนำขึ้นเสิร์ฟจะทำให้ได้ข้าวอบซี่โครงหมูเต้าซี่ที่มีความหอมของเต้าซี่กับสมุนไพรจีนและรสชาดที่กลมกล่อมจากคำแรกจนคำสุดท้าย