ประจำสำนักงานใหญ่และสาขา

 1. F&B Manager
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35-50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 10 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับ F&B Manager อย่างน้อย 1 ปี หรือ Operation Section Manager อย่างน้อย 3 ปี
 2. Operation Section Manager
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35-50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับ Operation Section Manager อย่างน้อย 1 ปี หรือ Asst. Operation Section Manager อย่างน้อย 3 ปี
 3. Executive Chef
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35-50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 10-15 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับ Head Chef อย่างน้อย 5 ปี
 4. ผู้จัดการสาขา
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 28-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการสาขาอย่างน้อย 3 ปี
 5. ผู้จัดการสาขา(Branch Manager)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 6. ผู้จัดการสาขาฝึกหัด(Management Trainee)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 7. พนักงานบริการ(เสิร์ฟ)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 8. พนักงานต้อนรับ(Hostess)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. บาริสต้า(Barista)
  • เพศหญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 10. กุ๊ก(เชฟ)/ผู้ช่วยกุ๊ก(ผู้ช่วยเชฟ)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 11. พนักงานล้างจาน(Steward)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 12. พนักงานPart Time
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 13. พนักงานฝ่ายผลิต(ครัวกลาง)
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 14. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้บางครั้งและสามารถทำงานในวันหยุดได้กรณีเร่งด่วน
  • หากมีความรู้ด้านการจัดซื้อในธุรกิจอาหาร ได้แก่ สินค้าFood,Non-Food จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 15. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
  • เพศชาย
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า เครื่องเย็น ซ่อมบำรุงพื้นฐาน
  • มีวุฒิภาวะและสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 16. พนักงานขับรถขนส่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 • Service Charge
 • เงินทิป
 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ประจำโรงงาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5 ปีและในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 2. เจ้าหน้าที่QA
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. เจ้าหน้าที่QC
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เจ้าหน้าที่R&D
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาFood Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. วิศวกรการผลิต(Production Engineer
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไปปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอาหาร วิศวอุตสาหการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. พนักงานครัว
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. พนักงานฝ่ายผลิต
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. แม่บ้าน
  • เพศหญิง
  • อายุ 18-45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ(ประจำโรงงาน)

 • อาหารฟรี 2 มื้อ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สิทธิ์รับประทานอาหารหน้าร้านมูลค่า 5,000 ต่อเดือน (สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฯ (ทั้งภายนอกและภายใน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และหลักฐานสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด เลขที่ 47/26 ชั้น 5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2655-0251-60 ต่อ 36 แฟกซ์ 0-2253-7806
E-mail :
[email protected] www.seefah.com
Facebook : www.facebook.com/seefahrecruitment
Line : seefahjob

สมัครออนไลน์สมัครออนไลน์