E-Cash Coupon84

ฉลองครบ 84 ปี!! สีฟ้าใจดี มอบ E-Cash Coupon 84.- ฟรี!! เมื่อสั่ง สีฟ้า เดลิเวอรี่ ครบ 800.- ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 63เงื่อนไขการใช้ E-Cash Coupon

  • E-Cash Coupon 84.- ใช้แทนเงินสด
  • E-Cash Coupon จัดส่งให้ทาง SMS ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สั่งอาหาร
  • ใช้สำหรับอาหารผ่าน SEE FAH Delivery เท่านั้น
  • คูปองหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 63
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#SEEFAHDelivery #อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว