Follow Us

Behind The BLUE Sign

seefah-bluesign

Behind The BLUE Sign

รู้หรือไม่ว่า…ตัวอักษรบนลวดลายประแจจีน ที่เรียงรายเป็นคำสั้นๆว่า “สีฟ้า” กับภาพลายเส้นถ้วยไอติมโบราณนั้น คือสัญลักษณ์ของสีฟ้าที่ถูกออกแบบมาในยุคต้นๆและเมื่อถึงในช่วงเวลาหนึ่ง ก็ได้มีการนำเอาเอกลักษณ์ของ 2 สิ่งนี้เข้ามาผสมผสานกัน กลายเป็นตัวอักษรคำว่า “ห้องอาหารสีฟ้า” ที่อยู่ภายใต้รูปทรงของชามจีนโบราณ ซึ่งสื่อให้เห็นว่าตัวร้านสีฟ้าและอาหาร คือสิ่งที่อยู่คู่กันและเป็นสิ่งเดียวกันโดยมีพ.ศ. 2479 แสดงถึงจุดเริ่มต้นและบ่งบอกถึงความยาวนาน

สัญลักษณ์ของสีฟ้า ผ่านการเดินทางเรื่อยมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ยังคงเป็นรูปแบบของการนำตัวอักษรและตัวปีพ.ศ. มาเรียงร้อยคู่กับชามไว้เช่นเดิม

เมื่อถึงยุคที่ครบ 50 ปีของสีฟ้า จึงมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่ ซึ่งออกแบบโดยบริษัทโฆษณาโอกิลวี่ โดยเปลี่ยนพ.ศ. 2479 มาเป็น since 1936 และมีกรอบสี่เหลี่ยมมาเป็นตัวกราฟิกที่ดึงรูปแบบให้ดูทันสมัยมากขึ้น

ล่าสุดปี 2548 สัญลักษณ์ของร้านสีฟ้า ก็เดินทางกลับมาใช้ลักษณะดังเดิมอีกครั้ง เป็นรูปชามที่เหมือนกับยุคแรกเริ่ม แต่ลดทอนรายละเอียดออกไปให้ดูน้อยแต่เรียบง่ายมากที่สุด ตัวฟอนต์ของคำว่าสีฟ้า ถูกปรับเปลี่ยนโดยดึงเอาความเก่าของรูปแบบเดิมออกมาใช้ และยังคงใช้คำว่า since และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ See Fah เพื่อคงความเป็นสากล