วันศุกร์สีฟ้า

Half Price อีหมี่ 72.5 บาท (ปกติ 145 บาท)