ขยายอายุการใช้ voucher 500


💙 ขยายอายุการใช้งาน 💙
SEE FAH Gift Voucher 500 Baht
Voucher ที่หมดอายุภายในปี 2563 สามารถใช้ได้ถึง
📌 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 📌
และในระหว่างนี้สามารถใช้ร่วมกับ Take Home และ SEE FAH Delivery
📌 ได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 📌

#ขยายอายุการใช้งานGiftVoucher
#อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว