ขยายอายุการใช้ voucher 500


? ขยายอายุการใช้งาน ?
SEE FAH Gift Voucher 500 Baht
Voucher ที่หมดอายุภายในปี 2563 สามารถใช้ได้ถึง
? วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ?
และในระหว่างนี้สามารถใช้ร่วมกับ Take Home และ SEE FAH Delivery
? ได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 ?

#ขยายอายุการใช้งานGiftVoucher
#อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว