Follow Us

สีฟ้า ชวนกันมาอร่อยรับปีใหม่

สีฟ้า ชวนกันมาอร่อยรับปีใหม่

อร่อยกับมื้อพิเศษพร้อมคนที่คุณรัก หรือชวนเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้ใจมาทานที่สีฟ้าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ครบ 1500 บาท รับบัตรกำนัล 300 บาท ใช้เป็นส่วนลดได้ทันทีหรือส าหรับใช้ในครั้งต่อไป (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ) บัตรก านัลใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559