Follow Us

ต้อนรับ 80 ปี สีฟ้า 80 เรื่องราว 80 เมนู Seefah Unique Recipes

seefan-80th-banner-01-resize02

ต้อนรับ 80 ปี สีฟ้า 80 เรื่องราว 80 เมนู Seefah Unique Recipes

ซึ่งก็คือ ความเป็นเอกลักษณ์ของเมนูอาหารสีฟ้า เช่น บะหมี่แห้งอัศวิน บะหมี่แห้งราชวงศ์เย็นตาโฟ ข้าวหน้า ไก่ และไอศกรีม ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ สมัยก่อน ร้านบะหมี่ย่านราชวงศ์  ก็จะใช้บะหมี่แบบหนึ่งเป็นมาตรฐานเหมือนกัน และมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่าใครกินก็ทราบได้ทันที จึงพากันเรียกว่าบะหมี่ราชวงศ์ทั้งหมด

เพียงแต่ไม่มีร้านอื่นในยุคนั้นเหลือมา นอกจากร้านสีฟ้า เลยเปรียบเสมือนหน้าที่ของเรา ที่ต้องสืบทอดรสชาติดั้งเดิมแบบนี้ให้อยู่ต่อไป เพราะอาหารสไตล์ ถนนราชวงศ์ถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์รสชาติอาหารของคนไทยที่เราควรจะภาคภูมิใจ

ปัจจุบัน จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ารสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารในเมนูต่างๆที่ทำให้สีฟ้าเป็นที่รู้จักมาในสมัยนั้น ยังอร่อย เฉกเช่นที่เคยผ่านมาได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว