Follow Us

เมนูประจำวันศุกร์ สำหรับเดือน ธ.ค. 61

111

เมนูประจำวันศุกร์ สำหรับเดือน ธ.ค. 61

ระยะเวลา : วันศุกร์ที่ 21 และ วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61

รายละเอียด
– เมนูประจำวันศุกร์ลดครึ่งราคา
– เมนูเป็ดย่างหมูแดงราคา 87.50 บาท (ราคาปกติ 175 บาท)

หมายเหตุ
– ไม่จำกัดสิทธิ์ในการสั่ง
– เฉพาะทานในร้านเท่านั้น
– สำหรับลูกค้า Seefah Family Member Card เท่านั้น